Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Műszaki osztály
Udvari munkás/Parkfenntartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet külterületeinek takarítása, zöld felületek és utak szezonális takarítása, (avar seprése, összegyűjtése, hólapátolás, síkosság mentesítés...) növényzet gondozása, fű nyírása, rakodási munkák. A jelentkezőktől precíz, pontos munkavégzést, kiváló, erős fizikai képességet várunk el. Udvaros, parkfenntartás munkakörben szerzett tapasztalat, segédmotoros, "B" kategóriás jogosítvány, kistraktor vezetési tapasztalat előnyt jelent.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet. <

>