Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

Intézeti Semmelweis nap

Az ünnepség keretén belül Dr. Cserháti Péter főigazgató megköszönte a dolgozók egész éves munkáját, kitartását, munkabírását, és méltatta hivatásukat is.

Hagyomány már, hogy minden évben egy-egy munkaköri csoport dolgozója osztja meg velünk Semmelweis Ignác életével, munkásságával kapcsolatos gondolatait. Idén Dr. Mészáros Éva klinikai nyelvész  előadását hallgattuk meg. Ezt követően került sor a főigazgató dicséretek, az egyes szakmai igazgatók által javasolt dicséretek, valamint az adjunktusi és főorvosi kinevezések átadására.

A díjazottak névsora 2017-ban a következő:

Kiemelt főigazgatói dicséret:

Lengyel István - osztályvezető
Sárköziné Kákonyi Erzsébet - gyógytornász

Dicséretek:

Nappali Kórház kollektívája

Dávid József- szakpszichológus
Mészáros Gabriella- pszichológus 

Dobszay Ambrusné - gyógytornász
Miklódy -Trásy Eszter- mozgásterapeuta
Gacsal Csaba- mozgásterapeuta, szomatopedagógus
Takáts Emese-mozgásterapeuta, testnevelő
Pogonyiné Bódi Anita- gyógytornász
Padosné Dezső Éva- gyógytornász

Pap Mónika- főnővér
Janositz Julianna-főnővér

Lerner Julianna - műtősnő
Szabó Zoltánné -ápoló
Péter Lívia- ápoló
Kiszel Klaudia- ápoló
Tóth Evelin- ápoló
Schön Anita Zita- ápoló
Veress Mónika- ápoló

Sarkadi Attila
Bojtor Balázs
Filip Edit
Hrubos Terézia
Gedei Béla

Kinevezések:

Dr. Papp Edit- főorvos
Dr. Nagy Helga-adjunktus 

Az ünnepi műsort Fellegi Ádám zongoraművésznek és Bálint Ágnes énekművésznek köszönhettük.

Az Intézeti Semmelweis nap alkalmából három kollégánk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelét vehette át. Az elismeréseket Dr. Kálmánné Simon Mária a MESZK  Alapellátási alelnöke adta át Nagy Bélának, Radó Annamáriának és Szanyi Imrénének.

Nagy Béla a Kórházhigiénés Szolgálat tagja hosszú évek óta. Érkezése pillanatától érzékelhetően javult a szolgálat munkája, aktivitása. Közegészségügyi felügyelőként végzi az infekciókontroll tevékenységgel összefüggő feladatokat, tevékenyen részt vesz az intézet osztályainak és részlegeinek segítő célú ellenőrzésében, a nem kevés adminisztráció és jelentés intézésében. Az utóbbi időben pedig a kézhigiéné fontosságának hangsúlyozásában, az ezzel kapcsolatos ismeretek elterjesztésében különösen aktív. Az infekciókontroll témájú referáló üléseken rendszeresen tart előadásokat, emellett a dolgozói továbbképzéseknek is egyik igen aktív (ha nem a legaktívabb) tagja. Külön említést érdemel kiegyensúlyozott személyisége. Pontosan és megbízhatóan végzi mindig a munkáját, olyan, mint a jó bíró egy futball meccsen, akit alig lehet észrevenni, hogy a pályán van, miközben mégis szépen rendben mennek a dolgok a maguk medrében. Hivatástudata és elkötelezettsége példaértékű és kiemelkedő.

Radó Annamária 1998 óta dolgozik az OORI-ban gyógytornász munkakörben. A Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztályán 19 évet dolgozott,  ahol  a mozgásukban súlyosan  korlátozott pácienseket  nem egy esetben  az alap mindennapi  élettevékenységekre tanította.  Majd idén márciusban az újonnan indult Amputált Betegek Rehabilitációs Osztályán folytatta tevékenységét, támogatva ezzel a zökkenőmentes munka beindulását. Emellett rendszeresen részt vesz a gyógytornász hallgatók, szakvizsgára készülő orvosok  gyakorlati oktatásában. A betegek részére szervezett összejövetelek aktív közreműködője, ötleteivel támogatva ezeket a programokat. A gondolatait, tapasztalatait az ORFMMT Rehabilitációs Vándorgyűlésein, AMagyar Gyógytornász-Fizióterápiás Társaság konferenciáin  előadások keretében többször hallhattuk, láthattuk. Mind a betegekkel mind a kollégákkal munkája során nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani. 

Szanyi Imréné közel 40 éve kezdte pályáját az egészségügyben. 1977-ben szerezte meg első szakképesítését. 1983-tól dolgozik az Intézetben. Kezdetben az Ortopédiai osztályon majd az amputációs sebészet posztoperatív őrzőjében dolgozó team oszlopos tagja lett. A Központi rendelőben ismerkedett meg az ergometriával, mint vizsgálati módszerrel. 1996 óta a mindennapi munkája szerves részét képezi a betegek ergometriás vizsgálatra előkészítése, kivitelezése. A rehabilitációra kerülő számos beteg esetén de kifejezetten a gerincvelő sérült betegek ellátásában nagyon fontos ezen vizsgálat, melyet magas szakmai tudásával, lelkiismeretességével, odaadó munkájával, töretlen hozzáállásával végez. Ezentúl a kitartása és jókedve példaértékű a mai fiatal generáció számára.

Gratulálunk minden dicséretben és kinevezésben részesülő kollégánknak, és valamennyi munkatársunkat nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük!<

>