Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (2018.03.01-től 2018. 06.30-ig terjedő időszakra, mely kb. 2 éves időtartamra meghosszabbítható) közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A hozzáforduló betegek és hozzátartozóik részére teljeskörű szociális segítségnyújtást ad. Tájékoztatja őket az igénybe vehető, hatályos szociális szolgáltatásokról. Kapcsolatot tart az Intézeten kívüli, szociális ellátást segítő szervezetekkel. Együttműködik a rehabilitációs teammel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

 <

>