Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Főigazgatóság
Jogi előadó/jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020. december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Az Intézet általános jogi képviseletének ellátása:

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu e-mail címen keresztül

Személyesen: Simon Gabriella, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon 

 <

>