Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon fekvő betegek rehabilitációs tervének elkészítése, egyénre szabott fizioterápiás kezelések megtervezése, biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 07.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

 <

>