Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pénz- és Munkaügyi Osztály, Számviteli Osztály
Főkönyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.                      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bérezés megegyezés szerint      

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

 <

>