Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Műszaki Osztály
Kazánfűtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A fűtő felelős az Intézet fűtőenergiával, illetve használati melegvízzel való ellátásáért. Munkavégzése során tekintettel kell lennie a betegellátási feladatok zavartalan szakmai végezhetőségére.

A munkakör készenléti jellegű, 24/48 órás munkarendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségeivel, bizonyítványok másolata, felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

 <

>