Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Munkapszichológiai kutatások

A munkapszichológia területei szerteágazóak, kiterjednek a munka világának szinte minden területére, úgymint: képességvizsgálatokra, pályaprofil készítésére, kompetenciaelemzésekre, képességfejlesztésre, képzési igények vizsgálatára, teljesítményértékelésre, szervezetfejlesztésre, ergonómiai vizsgálatokra, pálya és karrier tanácsadásra, esélyegyenlőség javítására, a foglalkozás-egészségügy pszichológiai vonatkozásainak vizsgálatára, munkakörtervezésre, attitűd vizsgálatokra, elégedettségi vizsgálatok végzésére. Az OORI-ban e szerteágazó tevékenységi körből az intézetben rehabilitáltak esélyegyenlőségének javítása az elsődleges cél. A foglalkozási rehabilitáción keresztül a fogyatékkal élők munkahelyekre történő integrációjának segítése és lehetőségeinek felkutatása egyszerre foglalkozási rehabilitációs feladat és tudományos kutatási téma.<

>