Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Folyó kutatások

Az OORI munkatársai közül többen maguk is témavezető, vagy közreműködő kutatóként hazai és uniós kutatási pályázatokon (OTKA, TÉT, WHO, AAL, NKTH, BME Heller Farkas Alapítvány, EU keretprogramok) számos alkalommal sikerrel vettek részt, munkájuk nyomán jelentős tudományos eredmények születtek. Jelenleg is folynak Intézetünkben OTKA, illetve konzorciumi partnerként uniós pályázatokból finanszírozott kutatások. A zajló projektek mellett gyakorlatilag folyamatosan születnek újabb és újabb pályázatok a hazai és az uniós Kutatási Alapokhoz. Azonban az OORI nem csak a Kutatási Alapoktól nyert támogatásokra támaszkodva végez kutatásokat, az Intézet a szakmai tudástőke mellett anyagi forrásokat is kutatásokra. Emellett helyet kapnak gyakorlatorientált, mégis tudományos igényű felkérések is. Nem felejtkezhetünk el azokról a természetes módon jelenlévő tudományos munkákról sem, melyek nem köthetőek sem tudományos fokozatszerzéshez, sem pályázatokhoz, melyek anyagi támogatás nélkül, pusztán szakmai érdeklődéstől, elhivatottságtól hajtva fakadtak, és amelyeknek értékét, igazán a mindennapos gyakorlati munkába visszaforgatás során tapasztalhatjuk meg.<

>