Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Tisztelt munkatársak!

Engedjék meg, hogy a mellékletekben szereplő összeállítással megemlékezzek a két éve elhunyt laborvezetőnkről, Prof. Dr. Hevér Ödönről, aki 2015. október 25-én lenne 90 éves.


Két nagyon fontos szempont motivált az írásban.  Az egyik az volt, hogy olyan kerek ez a szám, olyan emlékezésre ösztönző, és miközben annyi mindenről megemlékezünk, emléknapot tartunk, méltatlan lenne, ha a Tanár úr munkássága és 50 éves hűsége az Intézethez, csak úgy feledésbe merülne. 
Ezért úgy gondoltam, hogy a régi dolgozóknak egy kis „visszatekintéssel” felelevenítem, az újaknak pedig megmutatom, ki is volt az Intézet Központi Laboratóriumnak vezetője, hogyan tekintett vissza Ő az ezredfordulón saját laboratóriumára és saját érdemeire.
Ehhez segítségemre voltak a 2007-ben munkásságának 50. évfordulójára tartott jubileumi ünnepség fénykép-anyagai, egy (a laboratórium dokumentumai között talált) írása „Visszatekintés az OORI laboratóriumának működésére”, aztán egy irattartóban megsárgult, de a Tanár úr precizitásával összeállított jegyzék előadásainak címeivel és a meghívókkal együtt, illetve pár régi fénykép. Azt, hogy ezek véletlenül vagy szándékosan maradtak itt a laboratóriumban nem tudom, de amikor megtaláltam úgy éreztem, hogy valami kincset, valami számomra nagyon értékes dolgot találtam! Napokig olvasgattam, csodálkoztam…
Ezért is éreztem kötelességemnek ezt a megemlékezést, mert rájöttem én sem ismertem igazán sem a kutatásait, sem az eredményeit, sem az életének fontos pillanatait. Csak a közvetlen főnöki munkakapcsolatból adódó ismeretekre és érzésekre emlékeztem, és arra, hogy milyen mély tisztelet övezte, hogy minden szavának hatása és ereje volt. Tudást, védelmet, törődést, fejlődést, biztonságot és tiszteletet nyújtott nekünk, munkatársainak. Büszke lehet Rá nem csak az Intézet, hanem az összes labor szakmai szervezet és az ország is.

Érdemeinek Felsorolása

 • 1925. október 25 én született Szegeden és itt kezdte meg egyetemi tanulmányait is.
 • Első munkahelyén, Hódmezővásárhelyen kérte fel Dr. Riskó Tibor professzor 1957-ben, hogy vállalja el az Állami Fodor József Tbc. Gyógyintézet (későbbiekben Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet) laboratóriumának a vezetését.  
 • 1957-2007 között (50 évig) vezette a Központi Laboratóriumot, ami már önmagában is példaértékű.  
 • 1965. Orvostudományok Kandidátusa.
 • 1984. Címzetes Egyetemi Docens
 • 1985. Az Orvostudományok Doktora
 • Több külföldi társaság tagja
 • Ösztöndíjjal tanult a Párizsi Egyetem Általános Orvosi Karán.
 • Dolgozott több külföldi laboratóriumban.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, később doktora.
 • 1974 és 1985 között a Labordiagnosztikai Társaság Folyóiratának főszerkesztője.
 • Tagja az EÜ. Etikai Bizottságának (igazságügyi orvos szakértő).
 • Oktatott EÜ. iskolákban.
 • Kitűnően beszélt franciául, angolul és németül, jól beszélt oroszul, spanyolul, de ezenkívül több nyelven is megértette magát.
 •  Megjelent 154 közleménye, 6 könyvrészlete, 92 előadást tartott itthon és a világ számos országában (csak a 2000 év előtti adatok alapján).
 • Nagy szerepe volt a labor értékek SI rendszerre való átkonvertálásában, és a megjelenő SI könyv társ-szerkesztésében.
 • Elsők között alkotta meg és formálta a mi laboratóriumunkra a minimumrendeletek miatti kötelező Minőségbiztosítási Kézikönyvet függelékeivel, amit napra készen vezetett és nagyon nagy munkát fektetett bele, de távozásával a könyv karbantartása megszűnt.
 • Legfőbb kutatási területe és tudományos munkássága a Haptoglobin szerepének a vizsgálata volt, az emberi szervezetben. A Haptogobin egy máj által termelt fehérje, mely jelzőrendszer a gyulladásos folyamatokban (akut fázis fehérje) és három formája ismeretes a (HP-1-1; HP-2-1; HP 2-2) Legtöbb előadásának és közleményének is a Haptoglobin volt a témája. 
 • Több évtizeden keresztül végzett kimagasló, egészségügyi, szakmai munkásságának elismeréseként, pályájának befejezéseként, 2007-ben, 82 évesen a tiszteletére rendezett jubileumi ünnepségen Batthyány-Strattmann László Díjat (életmű díjat) vehetett át Dr Ari Lajos, akkori igazgató úrtól.

 <

>