Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Központi Radiológia
Képi diagnosztikai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Röntgen technikában jártasság, képi diagnosztika kivitelezése. Mozgáskorlátozott betegek iránt elhivatottság.

Egy műszakos munkarend (hétvégék és ünnepnapok szabadok, ügyelet nincs) Nővérszállás és ebéd befizetési lehetőség.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

Elvárt kompetenciák:

Mozgáskorlátozott betegek iránti elhivatottság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 08.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.<

>