Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Orvosi könyvtár
Elérhetőség:

Főépület, D szárny
1 emelet
telefon: 391-1900/1249 mellék /1243 mellék
e-mail: oorikonyvtar@rehabint.hu
Munkatársaink:

Grimmné Ács Ildikó
E-mail: i.grimmne@rehabint.hu
könyvtárvezető
tel:06-1-391-1979
oorikonyvtar@rehabint.huKönyvtári nyitva tartás:

hétfőtől – csütörtökig: 9–15:30
péntek: 9–14

 Az Orvosi Szakkönyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár.
A könyvtárhasználók körét valamint a használatra vonatkozó részleteket a Könyvtár-használati szabályzat tartalmazza.
Szolgáltatások:

Minden beiratkozott olvasó részére igénybe vehetőek az alábbi szolgáltatások:
Csak intézeti dolgozóknak biztosított szolgáltatások:

Amennyiben a fenti szolgáltatásokat nem intézeti dolgozó is igényli, azok térítés-kötelesek.

A szolgáltatások körét, az árakat,az igénybevételi lehetőséget az OORI Szakkönyvtári Szolgáltatásánakárai ill. a Könyvtár-használati szabályzat tartalmazza.
Tudománymetria:

A tudományos tevékenység mérése elsősorban PhD értekezésekhez, pályázatokhoz szükséges, de ezek a mutatószámok tükrözik a szerző(k) nemzetközi szakmai ismertségét is.

Ezt a tevékenységet kíséri figyelemmel az ISI (International of Scientific Isnstitute)

a különböző – nemzetközileg elfogadott tudománymetriai szolgáltatásaival.

A tudományos tevékenység mérésének eszközei az Cummulalt Impact Factor készítés illetve az idézettség-vizsgálat.
Impact Factor lista készítés:

A Cummulalt IF érték meghatározása a Science Citation Reports-ban évente közzé tett folyóirat IF érték alapján történik.
Idézettség-vizsgálat:

A tudományos tevékenység nemzetközileg is elismert mérőszáma a „Citációs Index” – azaz adott – idegen nyelvű folyóiratban elhelyezett cikk esetében kik és hányszor hivatkoznak a korábban közzétett publikációra. A meghatározás esetünkben a Science Citation Index ill. a Social Citation Index figyelemmel kisérésével történik.
Folyóirataink 2016-ban

       Magyar nyelvű folyóiratok 2016-ban                                                                        

       Idegen nyelvű folyóiratok 2016-ban
Adatbázisok

Pub-Med

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Medline (Dialog) (1982-2007.nov.)(elérhető: CD-ről)
Cochran adatbázis (2005.dec.-2007.nov.)(elérhető: CD-ről)
megj.: előfizetés felfüggesztve
Jelszóval védett adatbázisok:

EISZ adatbázis
EBSCO host
Impact faktorral rendelkező rehabilitációs folyóiratok  

A pályázatok elbírálásánál fontos szerepet játszanak a tudománymetriai mérőszámok.

Fontos, hogy a nemzetközi lapokba elhelyezésre szánt cikkek olyan folyóiratban kerüljenek közlésre, amelyek Impact factorral rendelkeznek. Ezt kívánjuk segíteni, amikor évente közzétesszük „Hol helyezzünk el cikkeket?” (Impact Factoros rehabilitációs folyóiratok jegyzéke)címmel azt a kigyűjtést, amely segít munkatársainknak az idegennyelvű cikkek elhelyezésében. Az összeállításnál a rehabilitáció, és szoros határterületeinek - kineziológia ill. orthopédia - témaköreit vesszük figyelembe.

Hasznos linkek

A Könyvtár története<

>