Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Központi Sportterápia

Helye: Főépület, F szárny
Telefon: (+36 1)391-1916
Munkatársak:
Szántó Krisztina gyógytornász, részlegvezető
Márton Zsuzsanna konduktor
Szabó-Szemenyei Eszter szomatopedagógus
Szilágyi Gábor gyógytornász
Takáts Emese testnevelő tanár
Tyitova Irina konduktor

A sportterápia a rehabilitációs osztályokon folyó mozgásterápiára épülő, azt kiegészítő tevékenység, amely a sérült emberek fizikai aktivitására épít. A terapeuták az együttműködésre kész sérültek megmaradt fizikai képességeit (erő, állóképesség, mozgáskoordináció, izületi lazaság) fejlesztik. Segítik Őket elérni a lehető legteljesebb önállóságot a mindennapi élet feladatainak megoldásában. Csak orvosi javallatra, és csak a terhelhető sérült emberekkel foglalkoznak.

A sérült emberek csoportosan veszik igénybe szolgáltatásaikat (órarend szerint), de mindig egyénre szabott feladatokat végeznek, a diagnózis, mozgásállapot, kontraindikációk és egyéb paraméterek figyelembevételével (nem, életkor, izomerő, testtömeg, pszichés státusz, motivációk stb.).

A csoportok nem homogének, kialakításuknál az egyes osztályok profilja a mérvadó (pl: gerincvelősérültek, agysérültek vagy traumás amputáltak, poszttraumások csoportja)

Ezen főbb csoportokon kívül egy-egy hemiplég, vagy érbeteg amputált ember is részt vesz a foglalkozásokon, az adott osztály orvosával egyeztetve, fokozottabb ellenőrzés mellett.

A terápia tehát a sérült ember intenzívebb teherbírását feltételezi, és valamilyen szintű önálló gyakorlat-végrehajtást, csoporthoz való alkalmazkodni tudást követel.

Három féle óratípust tartanak: - kondicionáló óra (általános és speciális kondicionálás): - közlekedőképesség fejlesztés - klinikai sport.

Egy-egy terapeuta /testnevelő, gyógytestnevelő, szomatopedagógus, konduktor, gyógytornász a saját csoportjáért felel, de besegít egy másik csoportvezető óráján is, a gördülékeny gyakorlatvégzés, a hatékonyabb munka és a baleset-megelőzés érdekében. Adott esetben egymás helyettesítése is zökkenőmentesen megoldható.

Az Intézet profiljából adódóan résztvesznek oktatási és tudományos feladatokban is a napi rutinmunka mellett: egyetemisták, főiskolások oktatása, alapképzések, orvos továbbképzések, (Orvostanhallgatók, Gyógytornászok, Humánkineziológusok, Rehabilitációs Környezetépítő Szakmérnökök, Rehabilitációs alap és szakképzések) - tudományos fórumokon való részvétel

Heti rendszerességgel részleg összejövetelen megbeszélik az előző héten történteket és a következő hét feladatait. A terapeuták a csoportjuknak megfelelő osztályos team megbeszélésen is részt vesznek, így biztosított a folyamatos kapcsolattartás és az egymásra épülő munka, a sérült emberek érdekében. 

    Az Intézet dolgozói számára munkaidő után hetente egyszer egészségmegőrző órát tartanak a részleg terapeutái.

 

Ambuláns kondicionáló torna:
Szakorvosi beutalóval
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Kedd- Csütörtök 8:00-8:45

 

   


<

>