Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

A szakkönyvtár múltjáról

Az Orvosi Szakkönyvtár közel egyidős a rehabilitációs intézettel, létrejötte összefügg az egykori intézet profilváltásával, a rehabilitáció felvállalásával.

kápolnából könyvtárráTöbb évtizedig a könyvtár a kápolnából könyvtárrá átalakított kétszintes épületben kapott helyet, az 50 férőhelyes előadóteremmel, ill. raktárral együtt.

A kis olvasó, - a könyvek szabadpolcos elhelyezése, a családias környezet kellemes helyet nyújtott a betérő olvasóknak, helyet adva a rendszeressé váló tudományos üléseknek.

Intézetünk – akkori nevén az Állami Fodor József Gyógyintézet (1969-1975) - gyűjteménye volt az alap, ez a gyűjtemény elsősorban a tüdőbetegségekre, ill. a csont-izületi gümőkórra vonatkozó szakirodalomból állt, mely már a deklarált profilváltás előtt is jelentősen bővült a mozgásszervek gyógyításával foglalkozó szakirodalommal (csont-izületi betegségek, orthopédiai megbetegedések, csípő endoprotézis, majd térprotézisek szakirodalma, amputációs irodalom)

A profilváltás a mozgásszervi rehabilitációs szakirodalom fokozott gyűjtésére irányította a figyelmet, mindemellett az újonnan felvállalt feladatok: a rehabilitációs. Szakemberképzés miatt tekintettel kellett lenni a nem mozgásszervi rehabilitáció – onkológiai, pulmonológiai, geriátriai rehabilitáció, a sportterápia, a foglalkoztató terápia, a szociális rehabilitáció, a pszichológiai rehabilitáció szakirodalmi szükségletek kielégítésére is.

kis olvasótudományos ülések

Az élet diktálta igényeknek köszönhető, hogy fontossá vált a szakkönyvtári funkciók mellett a hosszas rehabilitációs kezelésben részesülő betegek/hozzátartozók igényeinek figyelembevétele, ily módon sajátságos helyzet alakult ki:

Szakkönyvtár és „betegkönyvtár” – mint kettős funkció a könyvtárban:

Az intézetben kezdetektől önállóan működött a „Betegkönyvtár” amely külön, ugyancsak nehezen megközelíthető barakképületben kapott helyet.

A kor akkori „divatjának” megfelelően ez a részleg a betegek ellátása mellett az intézeti un. szakszervezeti könyvtári feladatát is betöltötte. Feladata a hosszasan bentfekvő betegek ellátása – igényüknek megfelelő szépirodalommal, illetve – mint szakszervezeti könyvtár - a dolgozók is igénybe vehették. Abban az időben még csak szépirodalom képezte a gyűjteményt.

A szakszervezeti feladatok sorvadásával a Betegkönyvtár átmenetileg szünetelt – majd 1994-ben új helyen – a Szakkönyvtár szomszédságában – a régi kápolna mellett - kezdte meg újra tevékenységét.

Ez a szolgáltatások megújhodását is jelentette: a szépirodalom mellett elkezdtük gyűjteni, azokat az egészségügyi ismeretterjesztő kiadványokat, amelyek a betegek érdeklődésére számíthattak. (saját és más intézmények betegtájékoztató füzetei, betegek jogaira vonatkozó kiadványok, fogyatékosok lakástervezése, környezetének átalakítására vonatkozó kiadványok)

A szakkönyvtár jelene

 

2006 januárjában történt meg az új épületben – az eddig is már kettős funkcióval (Szakkönyvtár-Betegek könyvtára)működő - könyvtár helyfoglalása.

Az új épület tervezése során azt az elvet érvényesítették, hogy legyen lehetőség a korábban már meglévő törekvés: a szellemi árjárhatóság mellett megteremteni a fizikai átjárhatóságot a két könyvtártípus között.

Szakkönyvtár-Betegek könyvtáraA rehabilitációra szoruló betegeket érdekli, hogy mi történik velük a sokszor hosszas intézeti bentfekvés során, milyen életvitelre számíthatnak, megváltozott életkörülményeikhez hogyan célszerű átalakítani környezetüket az önellátás érdekében. A betegtájékoztató anyag kiépítése, a szakkönyvtár használatának lehetősége segítséget jelent mind a betegnek, mind a hozzátartozónak a tájékozódásban.

Különös tekintettel vagyunk a fogyatékos környezetének alakításához szükséges igényekre, a környezet, a család, a szociális beilleszkedés problémáira.

A szakkönyvtári állománynak – közel  6000 köt -  ¼-e a rehabilitáció témakörébe tartozik. Az új épületbe költözés után is célszerűnek tartottuk az állomány nagy részének szabadpolcos elrendezését. A rehabilitációs anyag sajátos - a rehabilitációs tevékenységet tükröző - szakrendi elhelyezésben áll az olvasók rendelkezésére.

Teljességre törekvően gyűjtjük a magyarnyelvű mozgásszervi rehabilitáció szakirodalmát. Az új feladatok felvállalásával (rehabilitációs szakemberképzés) válogatva gyűjtjük a nem mozgásszervi rehabilitációra vonatkozó szakirodalmat.

Válogatva gyűjtjük az idegen nyelvű rehabilitációs szakirodalmat, ennek során figyelembe vesszük az EU-s rehabilitációs szakvizsga követelményeket.

Különös figyelmet szentelünk a már meglévő, vagy bevezetésre kerülő különböző rehabilitációs mérési módszereknek (életminőség-vizsgálatok, biometriai vizsgálatok, ICF ill. FNO stb.).

A nyomtatott dokumentumok mellett kezdetektől gyűjtjük azokat a nem hagyományos dokumentumokat (fotók, videofelvételek) amelyek az intézetben folyó team-munkát

örökítették meg (sportterápia, gyógytorna, foglalkoztató terápia stb.)

tágas térA külföldi folyóiratok megrendelése során szem előtt tartjuk az olvasottság mellett a következő elv érvényesítését: lehetőleg Medline által feldolgozott folyóiratot rendeljünk, Impact faktorral rendelkezzen és lehetőleg olyan idegen nyelvű folyóirataink legyenek, amelyek nem járnak máshova az országba.

A több évtizede fennálló átgondolt állományépítésnek köszönhetően olvasóink között szép számmal vannak intézeten kívüliek is, mindemellett a rehabilitációs team tagjai is (fizio-terapeuták, pszichológusok, logopédusok, szociális munkások, foglalkozásterapeuták, egészségügyi szakdolgozók) megtalálják az igényüknek megfelelő szakirodalmat.

   Az új épületbe való beköltözés megszűntette a raktározási nehézségeket, a kellemes tájolás, tágas tér jó közérzetet nyújt a betérő olvasó számára.
az összeállítás készítette: Almásyné Kovács Éva<

>