Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

Agysérültek Rehabilitációs Osztálya

Logopédus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

Feladata az afáziás és egyéb nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő betegek komplex nyelvi rehabilitációja, ennek keretében:

Részmunkaidős jelentkezéseket is elfogadunk.

Illetmény: megegyezés szerint                      

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival, elérhetőségével

iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje:  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

 

 <

>