Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén


Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

Műszaki osztály

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Intézet területén az osztályok és a közösségi terek tisztán tartása. 

Illetmény és juttatások:

Bérezés megegyezés szerint.     

                  

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes, szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségével, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

<

>