Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Agysérültek Rehabilitációs Osztálya

Logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az afáziás és egyéb nyelvi és/vagy beszédzavarral küzdő betegek komplex nyelvi rehabilitációja, ennek keretében: - a team által meghatározott betegek részletes logopédiai vizsgálata, diagnosztizálása, - egyénre szabott terápiás terv kidolgozása, - nyelvi és beszéd-rehabilitációs foglalkozások szükség szerinti folyamatos végzése, - a betegdokumentáció korrekt, naprakész vezetése, - a tevékenységével kapcsolatos, osztályos működési rendben előírt dokumentáció előírás szerint vezetése. Részmunkaidős jelentkezéseket is elfogadunk.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 
Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.<

>