Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

Élelmezés

Dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 év – ig tartó közalkalmazotti jogviszony               

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu honlapon szerezhet.

 <

>