Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Szervezeti felépítésKözponti irányításFőigazgatóság:

 • Orvos igazgató: Dr. Cserháti Péter Ph.D.
 • Jogtanácsos: Dr. Keszthelyi Oszkár
 • Titkárságvezető: Rákosi Tímea
  • Telefon: (+36 1 ) 391-1902
  • Telefax: (+36 1) 200-2642

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Keszey Gábor
  • Telefon: (+36 1) 999-6563

 • Oktatási Iroda
  • Irodavezető: Tápay Gabriella
  • Telefon: (+36 1) 391-1903
  • Telefax: (+36 1) 200-2642

 • Minőségirányítási iroda

 • Tudományos Főmunkatárs: Dr. Révay Edit Ph.D.
  • Telefon: (+36 1) 391-1978

 • Könyvtár

 • Informatikai fejlesztési osztály
 • Vezető: Sarkadi Attila
  • Telefon: (+36 1) 391-1989

 • Finanszírozási osztály:

 • Belső ellenőrzés
  • -
  • Telefon: (+36 1) 391-1900/1189 mellék

 • Kórházhigiéné
  • Megbízott vezető: Dr. Farkas Péter
  • Telefon: (+36 1) 391-1938
  • Telefax: (+36 1) 200-2642

 • Az Intézet integritást sértő események kezelésével megbízott munkatársa: Simon Gabriella humánszervező, e-mail címe: g.simon@rehabint.hu, telefonszáma: 06-1/391-1900/1278 mellék, fax: 06-1/200-2642


Ápolási igazgatóság:

 • Szociális szolgálat
  • Szél Barbara, Papp Lászlóné, Szabóné Vajkó Anett
  • E-mail: szocmunkas@rehabint.hu
  • Telefon: (+36 1) 391-1972
  • Telefax: (+36 1) 200-2642
 • Közegészségügyi és járványügyi felügyelő: Nagy Béla
  • Telefon: (+36 1) 391-1900/1400 mellék
  • Telefax: (+36 1) 200-2642


Gazdasági igazgatóság:

 • Pénzügyi, számviteli és anyaggazdálkodási csoport
 • Csoportvezető: Jakab Tamás
  • Telefon: (+36 1) 391-1906
  • Telefax: (+36 1) 200 2642
 • Humánszervező: Simon Gabriella
  • Telefon: (+36 1) 391-1900/1278
 • Műszaki csoport
 • Főmérnök: -
  • Telefon: (+36 1) 391-1900/8089
 • Élelmezési és dietetikai csoport
 • Csoportvezető: Tóth Babett
  • Telefon: (+36 1) 391-1912
  • Telefax: (+36 1) 200 2642
Szakmai testületek és bizottságok


Kórházi Felügyelő Tanács:

 1. Rozán Eszter (Magyar Reumabetegek Egyesülete, elnök)
 2. Purgel Zoltán (Magyar Lupus Egyesület, elnök)
 3. Kovács Ágnes (MEOSZ, elnök)
 4. Málicsné Bozzay Mariann (humánpolitikai főelőadó)
 5. Bojtor Éva (OKFŐ delegált)

A Felügyelő Tanács az 1997. évi CLIV. törvény és a 23/1998. (XII. 27) EüM. Rendelet előírásainak megfelelően alakult meg.

A Tanács feladatköre összetett, egyrészt véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben, másrészt biztosítja a kapcsolattartást az Intézet vezetése és az Intézet profilja által érintett lakosság között, egyúttal képviseli is az érintett lakosság érdekeit az Intézet működésében. A Tanács további feladata figyelemmel kísérni az Intézet működését, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint házirendjében foglaltak érvényesülését.Szakmai Vezető Testület:

Tagok:Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság kidolgozza a felvilágosítás, a betegek jogai, a személyzet kötelezettségei, valamint az egymással és a betegekkel történő elvárható viselkedés alapszintű etikai irányelveit.
Bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Rembeczki László (osztályvezető főorvos)

Titkár: Dr. Hunka Aniella (osztályvezető főorvos)

Tagok:

 

A tagokat, az elnököt, illetve a jegyzőt az Intézet vezetője bízza meg. A megbízatás 3 évre szól, azt újabb 3 évre meg lehet hosszabbítani. A tagok nagyobb része az Intézet dolgozója.

 

Tudományos Tanács

Elnök: Prof. Dr. Bálint Péter, Ph.D., c. egyetemi tanár (osztályvezető főorvos)

Társelnök: Dr. Fazekas Gábor, Ph.D. (osztályvezető főorvos)

Titkár: Dr. Révay Edit, Ph.D. (tudományos főmunkatárs)

Tagok:

 

Gyógyszerterápiás Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Poór Gyula (főigazgató)

Titkár: Mészárosné Dr. Lőcsy Ildikó (főgyógyszerész)

Tagok:

 

Intézeti Kutatásetikai Bizottság

Elnök: Dr. Vereckei Edit, Ph.D. (osztályvezető főorvos)

Titkár: Dr. Révay Edit, Ph.D. (tudományos főmunkatárs)

 

Kutatásetikai Előminősítő Munkacsoport

 

Infekciókontroll Bizottság

Elnöke: Prof. Dr. Poór Gyula (főigazgató)
Titkára: Nagy Béla (közegészségügyi járványügyi felügyelő)

Tagok:

 

Egészségügyi Dokumentációt Ellenőrző Bizottság

Elnök: Dr. Szögi Beáta

Tagok:

 

Minőségirányítás és Betegbiztonsági Bizottság

A bizottság funkcionálisan a főigazgató irányítása alá rendelt.

A bizottság feladata az Intézet minőségügyi tevékenységének összefogása, részt vesz az Intézet minőségpolitikájának kialakításában, stratégiai terv készítésében, az intézeti minőségpolitika kidolgozásában, valamint koordinálja a minőséggel kapcsolatos tevékenységeket (pl.: indikátor fejlesztése, kipróbálása).

A bizottság havi rendszerességgel ülésezik, az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a főigazgatónak is megküldenek.
A bizottság vezetője rendszeresen konzultál a főigazgatóval.

Vezető: Dr Boros Erzsébet orvos (reumatológia-rehabiliátció)

Tagok:

 

Transzfúziós Bizottság

Elnöke Dr. Matesz István (osztályvezető főorvos) -

Tagok:

 

Szociális Bizottság

Elnöke Málicsné Bozzay Marianna (humánpolitikai főelőadó)-

Tagok:

 

Műszerügyi Bizottság

Elnöke Prof. Dr. Poór Gyula (főigazgató)-

Tagok:

 

Közbeszerzési és Pályázatértékelő Bizottság

Elnöke Farkasné Első Anett (gazdasági igazgató)-

Tagok:

 

Élelmezési Bizottság

Elnöke Csürke Ildikó (gazdasági igazgató-helyettes)-
Titkára: Tóth Babett (élelmezési csoportvezető-OORI)

Tagok:

 

Ápolási Munkacsoport

Elnöke Vecsernyés Erzsébet (ápolási igazgató)-
Alelnöke: Terbéné Szekeres Klára (ápolási igazgató-helyettes)

Tagok:

 
Társadalmi és szakmai kapcsolatok

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága

Internet: www.rehab.huMozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

1032 Budapest San Marco u. 76.

Telefon: 388-5529, 388-2387, 388-2388, 454-1174, 454-1136, 368-1758,
Fax: 454-1144

E-mail:
meosz@meoszinfo.hu
meosz@t-online.hu

Internet: www.meoszinfo.huRehabilitációs Szakmai Kollégium

1528 Budapest, Szanatórium u. 19.

Telefon: 1-200-8830, fax.:1-392-50-44

E-mail: admin@rehab-kollegium.com


Magyar Protetikai és Ortetikai Társaság

1528 Budapest, Szanatórium u. 19.

www.ispo.huRévész Szolgálat

Hetente három alkalommal nyújt Intézetünkben sorstársi tanácsadást. Tevékenységükről és a tanácsadás idejéről, helyéről részletesen itt olvashat.

Telefon: 061/315-0401; 0630/536-4062

E-mail: oneleteg@t-online.hu

Internet: www.onalloelet.huOrvosi Rehabilitációért Alapítvány

Budapest, Szanatórium u. 19.

Sarkadi Attila

Telefon: 06 30 90 80 588
E-mail: a.sarkadi@rehabint.huGyógyító Mozgásformák Alapítvány

Budapest Hűvösvölgyi u. 87.

Katona Enikő szomatopedagógus-hippoterapeuta

Telefon: 06 70 311 50 10 ...
E-mail: e.katona@rehabint.hu

Internet: www.lovasterapia.huMotiváció Alapítvány

1055 Budapest, Honvéd utca 22.

Telefon: 317-34-31 Tel.+fax: 317-44-17

E-mail: motiv@mail.tvnet.hu

Internet:www.motivacio.huCortex Alapítvány Agysérültek Rehabilitációjáért

1156 Budapest, Páskomliget u. 63. X/40.

Képviselő, beosztása: Dr. Szakonyi Tiborné

Telefon: 06-30/924-6613

Tevékenység: Agysérült betegek rehabilitációja.NEKO Magyar Gerinc Alapítvány

H-1031 Budapest, Rozália utca 38-42.

Internet: www.neko.huHátrányok Dacára Alapítvány

Székhely: 1025 Budapest, Alvinci u. 2.
Levél: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19. Fsz. 1/a.
Telefon: 30-9247-999
Telefax: (1)-337-8025

Internet: hadac.blogspot.comNEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

1192. Bp, Dobó Katica utca 112. fszt. 1.

Telefon: (+36) 30 / 924-7091

E-mail: info@segitokutya.net

Internet: www.segitokutya.net<

>