Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

EFOP-1.8.21-18-2019-00061A kedvezményezett neve: ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET

A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az OORI-ban
• a szerződött támogatás összege: 57 115 977 Ft,
• a támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet mindig is nagy hangsúlyt fektetett az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére, mint az egyik legnagyobb betegbiztonsági kockázatot magában rejtő tényezőre. A betegbiztonság növelése érdekében Intézetünk elkötelezett az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levelében megfogalmazottak követésére, az irányelvek maradéktalan betartására. Fő célkitűzéseink a vonatkozó eljárásrendek implementálása, dolgozóink érzékenyítése, az infekció-kapcsolattartó rendszerünk megerősítése. Célunk továbbá szervezeti kultúránk fejlesztése, amely hozzájárul ahhoz, hogy dolgozóink felismerjék az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységük végzése során, és javaslatokat fogalmazzanak meg kivédésükre. Intézetünk szakmai profiljából adódóan kimagasló a team munka jelentősége. Az eredményes rehabilitáció szerves része a betegek és hozzátartozóik bevonása a gyógyulás folyamatába. Az ő további oktatásukra, a fertőzések megelőzésében és tovább terjedésében betöltött szerepük fontosságára szintén hangsúlyt kívánunk helyezni a projekt megvalósítása során a gyors beavatkozások végrehajtása érdekében. A beavatkozásoknak minden esetben problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulniuk és olyan tevékenységekre kell irányulniuk, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére. További célok: helyi infekciókontroll-program erősítése, helyi eljárásrendek kidolgozása, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-nak megerősítése, surveillance program feltételeinek biztosítása, iInfekciókontroll-gyakorlat monitorozása/auditálása és kézhigiéne fejlesztése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00061<

>