Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Intézetünk rezidens orvosai

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás (rehabilitációs medicina):

Ortopédia:

Orvosképzés

A Semmelweis Egyetem Szenátusa 39/b/2008 (IV. 17.) számú határozatban döntött az Általános Orvostudományi Karon, Rehabilitációs Tanszéki Csoport létrehozásáról a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához rendelve. Dr. Karádi István az ÁOK Dékánja pályázatot írt ki, melynek elnyerését követően, Dr. Dénes Zoltán docenst bízta meg 2009. július 1.-től a tanszéki csoportvezetői feladatok ellátásával.
A Tanszéki Csoport tevékenységét az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben 1980 óta folyó szakorvosképzés folytatásának tekinti.
A Tanszéki Csoport oktatási tevékenysége a graduális, a posztgraduális valamint a rehabilitációs team több szakemberének felsőfokú képzésére is kiterjed. Az oktatási feladatok szervezése során az orvostanhallgatókkal kapcsolatos tevékenységeket a Pszichiátriai Klinika adminisztrációja szervezi (hallgatói indexek, Neptun rendszer, oktatási helyiség, stb.). Oktatási ügyvivő: Kiss Hajnal (kiss.hajnal@med.semmelweis-univ.hu) tel: 20 825 02 11, Fax: 210 03 36.
A posztgraduális orvos és a többi rehabilitációs szakember elméleti és gyakorlati képzésének helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, ahol az ezzel kapcsolatos adminisztráció is történik. Oktatási ügyvivő: Tápay Gabriella, e-mail: g.tapay@rehabint.hu, tel: 391 19 03, Fax: 200 26 98. 

Az Orvosi Rehabilitáció Grémium és a Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás Grémium székhelye szintén az OORI. A Grémium elnöke Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens 2010. április 15.-étől. A Grémium tagjai: Dr. Kullmann Lajos egyetemi tanár, Dr. Géher Pál egyetemi tanár, Dr. Fazekas Gábor Ph.D., Dr. Szél István osztályvezető főorvos, Dr. Boros Erzsébet osztályvezető főorvos, Dr. Fehér Miklós osztályvezető főorvos.

 

Fizikális Medicina és Rehabilitációs Orvoslás szakvizsga elméleti tételei

Orvosi Rehabilitáció (mozgásszervi) szakvizsga elméleti tételei

Jelentkezési lap szakmai gyakorlatra

 

Javasolt irodalom

Ph.D. képzés

 

 

2021. évi akkreditált tanfolyamaink

Protetikai és ortetikai alapismeretek

Rehabilitációs alapismeretek tanfolyam

Humán Kineziológiai alapismeretek

 <

>