Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Pályázatok


Akadálymentes verzió
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén

Pályázatok

RaRe/SKHU/1902/4.1/093A kedvezményezett neve: ORSZÁGOS MOZGÁSSZERVI INTÉZET
A projekt címe: Robot-Asszisztált Rehabilitáció
A projekt tartalmának bemutatása:
Az elmúlt években a közegészségügyi intézetek viszonylag kevésbé szisztematikus figyelmet és finanszírozást kaptak, mivel az egészségügyi segítségnyújtás és az együttműködés egyre inkább a főbb ágazati programokra összpontosított. A robotika, mint a stroke és az egyéb agyi sérülések hatékony rehabilitációjának ígéretes eszköze a túlélők, kutatók, fejlesztők, támogatók egész sora számára nyújt reményt. Holott a legtöbb nyugat-európai ország már 15 éve bevezette ezt az innovatív technológiát és megszerezte vele első tapasztalatait. a kelet-európai államok ezt a kiegészítő kezelési módszert egyelőre nélkülözték. Jelen projekt célja a határokon átnyúló, intézmények közti együttműködés erősítése, a közös K+F tevékenység bővítése a stroke-ot követő robot-támogatott terápia bevezetésére illetve kiterjesztése más központi idegrendszeri eredetű funkciózavarral élő betegek kezelésére is. Fő projekt outputként a budapesti Országos Mozgásszervi Intézet, korábbi nevén OORI számára elérhetővé válik egy, a felső végtagok motoros funkciójának helyreállítását javító eszköz, valamint egy járást és egyensúlyozást támogató robot asszisztált terápiás eszköz. A szlovák partner, a kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem ugyancsak a felső végtagok motoros funkciójának helyreállítását javító eszközök beszerzését tervezi, valamint ezt egy alsó végtagi motoros funkció rehabilitációjának javítását szolgáló berendezéssel egészíti ki. Ezek az eszközök olyan terápiás szoftverrel működnek, amelyek speciális programjai a beteg bevonására és a terápia hatékonyságának fokozására szolgálnak. Ezen eszközök legnagyobb előnye, hogy adatgyűjtési funkcióval is rendelkeznek, mely során a kezelés alatt elért eredményekről nyújtanak tájékoztatást. Az adatok hozzájárulnak az egyetemek kutatási és publikációs tevékenységéhez és segítik a rehabilitációs központokkal történő együttműködést. A tudásátadásra műhelymunka (5), konferencia (1) és egy közös kiadvány (1) keretében kerül sor.
A projekt kezdete: 2020.10.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12. 31.
A projekt azonosító száma: RaRe/SKHU/1902/4.1/093
Link: www.skhu.eu

Megelőlegezési szerződés
Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés
Subsidy Contract for the EU contribution
EFOP-5.2.6-20-2020-00012A kedvezményezett neve: ORSZÁGOS MOZGÁSSZERVI INTÉZET / OORI
A projekt címe: Computerizált, interaktív (részben robottal végzett) rehabilitációs módszertani központ létrehozása az OORI-ban
• a szerződött támogatás összege: 884 739 877 Ft.
• a támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Az Országos Mozgásszervi Intézet / OORI nemcsak országosan - de nemzetközi viszonylatban is ismert szakmai intézmény, aktívan részt vállal a nemzetközi és hazai szervezetek rehabilitációra irányuló munkálataiban, elkötelezett a modern technológiák és kutatások iránt. Az elnyert pályázat célkitűzése, hogy olyan új eljárások, módszerek, technológiák hazai alkalmazásának bevezetését segítse, amely Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban még nem elérhetők és nemzetközi együttműködés révén ezek meghonosíthatók. A pályázat keretében elsősorban eszközbeszerzésre kerül sor. A Magyarországon még új eljárások és eszközök és azok rendszerben történő alkalmazásának elsajátítására az egy cseh partnerintézményben kerül sor, ahol ezeket az eszközöket már alkalmazzák. Az együttműködés keretében több tanulmányútra is sor kerül majd mely tanulmányutak alatt a kollégák megtanulják ezen eszközök használatát. A támogatási összegből továbbá kialakításra kerül az Intézetben egy Humánkineziológiai laboratórium, amely diagnosztikai (mozgáselemzés) és fejlett technológián alapuló terápiás (robotos és egyéb computerizált interaktív) eszközöket tartalmaz. Ezeket az eszközöket a rehabilitációs program keretében, hagyományos eljárásokkal összehangolva tervezzük alkalmazni. A megszerzett ismereteket az Intézet nem csak saját páciensei számára biztosítja, hanem az új technológiával megismerteti az egyetemi hallgatókat, a már végzett szakembereket és ennek keretében egy konvergencia régióban (Szegeden) szimpózium megrendezését is tervezi.
A projekt kezdete: 2021.02.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 06. 30.
A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.6-20-2020-00012

EFOP 5.2.6-20 (Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései) Beérkezett eszközök
Robotos és egyéb interaktív computerizált eszközök a rehabilitációban
Új technológiával bővült a rehabilitáció eszközparkja: robotok a rehabilitációban
Támogatási Okirat


Előadások a robotterápiák alkalmazásáról:
Sándor K, Mirk B, Peter Takác, Fazekas G. Robotterápia alkalmazása a rehabilitációban alsó végtagi funkciózavarok esetén. Magyar Stroke Társaság XVI. kongresszusa, Siófok, 2022. szept. 1-3. Az absztrakt megjelent: Ideggyógy Sz, Proceedings 2022;7(3):175.

Mirk B, Szücs ZS, Sándor K, Fazekas G. Magyar Stroke Társaság XVI. kongresszusa, Siófok, 2022. szept. 1-3. Az absztrakt megjelent: Ideggyógy Sz, Proceedings 2022;7(3):175-176.

A 2024. március 19-én lezajlott EFOP-RSZTOP zárórendezvény, melyen intézetünk is részt vett. A videók, az alábbi elérhetőségeken találhatóak.

EFOP és RSZTOP 2014-2020 zárókonferenciaOMINT-ORFI · Parádfürdő

EFOP-1.8.21-18-2019-00061A kedvezményezett neve: ORSZÁGOS ORVOSI REHABILITÁCIÓS INTÉZET
A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az OORI-ban
• a szerződött támogatás összege: 57 115 977 Ft,
• a támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet mindig is nagy hangsúlyt fektetett az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére, mint az egyik legnagyobb betegbiztonsági kockázatot magában rejtő tényezőre. A betegbiztonság növelése érdekében Intézetünk elkötelezett az országos tisztifőorvos által kiadott módszertani levelében megfogalmazottak követésére, az irányelvek maradéktalan betartására. Fő célkitűzéseink a vonatkozó eljárásrendek implementálása, dolgozóink érzékenyítése, az infekció-kapcsolattartó rendszerünk megerősítése. Célunk továbbá szervezeti kultúránk fejlesztése, amely hozzájárul ahhoz, hogy dolgozóink felismerjék az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységük végzése során, és javaslatokat fogalmazzanak meg kivédésükre. Intézetünk szakmai profiljából adódóan kimagasló a team munka jelentősége. Az eredményes rehabilitáció szerves része a betegek és hozzátartozóik bevonása a gyógyulás folyamatába. Az ő további oktatásukra, a fertőzések megelőzésében és tovább terjedésében betöltött szerepük fontosságára szintén hangsúlyt kívánunk helyezni a projekt megvalósítása során a gyors beavatkozások végrehajtása érdekében. A beavatkozásoknak minden esetben problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulniuk és olyan tevékenységekre kell irányulniuk, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt kockázatok kezelésére. További célok: helyi infekciókontroll-program erősítése, helyi eljárásrendek kidolgozása, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance-nak megerősítése, surveillance program feltételeinek biztosítása, iInfekciókontroll-gyakorlat monitorozása/auditálása és kézhigiéne fejlesztése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00061

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása az OORI-banOMINT-ORFI · Parádfürdő<

>