Adja adója 1 %-át az

Orvosi
Rehabilitációért
Alapítványnaktovább...
Térkép parkoláshoz és dohányzáshoz
az intézet területén
Untitled Document

Központi Hidro - és Sportterápia

Vezető: Szántó Krisztina
Terapeuták:
Márton Zsuzsanna konduktor
Szilágyi Gábor gyógytornász
Takáts Emese testnevelő
Torma-Ginzery Patrícia szomatopedagógus


Hidroterápia

Bajáki Anett gyógytornász
Katona Enikő szomatopedagógus
Kígyósi Nóra gyógytornász
Krausz Kornélia szomatopedagógus
Gazsi Fanni gyógytornász
Fábián Marina segítő-adminisztrátor
Helye: Főépület, E szárny
Telefon: (+36 1)391-1900/1178
Fax: (+36 1)200-2642

A hidroterápia, mint gyűjtőfogalom, minden nemű vízzel történő kezelést jelent. Ide tartoznak a pakolások, ivókúrák, örvény-és gyógyfürdők, víz alatti torna.

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet profiljához igazodva nálunk elsősorban ez utóbbi forma valósul meg miszerint víz alatt végzett mozgásterápia hatásától várjuk a sérült funkciók fejlődését. A víz hidrosztatikai, hidrodinamikai tulajdonságainak köszönhetően sérülés-specifikusan tudunk foglalkozni a betegekkel egyéni-és csoportos formában egyaránt.

Természetesen a vízben tartózkodás pszichés hatásainak is nagy jelentőséget tulajdonítunk a terápia kapcsán. Mint komplex kiegészítő eljárás szorosan kapcsolódik az általános rehabilitációs célkitűzésekhez, ezáltal jelentős szerepet játszik a rehabilitáció legkülönbözőbb területein.

Cél meghatározásaink között egyaránt szerepel a motoros, a szenzoros, kognitív, és pszichés funkciók fejlesztése.

Többek között célunk, hogy pácienseink eljuthassanak az önálló vízben szerzett élmények szintjére. Legyen az egy-egy mozdulat, helyzet- vagy helyváltoztatás, vagy éppen az úszó mozgás kivitelezése, akár egyéni formában is.

   

Központi Tornaterem-Sportterápia

Helye: Főépület, E szárny
Telefon: (+36 1)391-1916
Fax: (+36 1)200-2642

A sportterápia a rehabilitációs osztályokon folyó mozgásterápiára épülő, azt kiegészítő tevékenység, amely a sérült emberek fizikai aktivitására épít. A terapeuták az együttműködésre kész sérültek megmaradt fizikai képességeit (erő, állóképesség, mozgáskoordináció, izületi lazaság) fejlesztik. Segítik Őket elérni a lehető legteljesebb önállóságot a mindennapi élet feladatainak megoldásában. Csak orvosi javallatra, és csak a terhelhető sérült emberekkel foglalkoznak.

A sérült emberek csoportosan veszik igénybe szolgáltatásaikat (órarend szerint), de mindig egyénre szabott feladatokat végeznek, a diagnózis, mozgásállapot, kontraindikációk és egyéb paraméterek figyelembevételével (nem, életkor, izomerő, testtömeg, pszichés státusz, motivációk stb.).

A csoportok nem homogének, kialakításuknál az egyes osztályok profilja a mérvadó (pl: gerincvelősérültek, agysérültek vagy traumás amputáltak, poszttraumások csoportja)

Ezen főbb csoportokon kívül egy-egy hemiplég, vagy érbeteg amputált ember is részt vesz a foglalkozásokon, az adott osztály orvosával egyeztetve, fokozottabb ellenőrzés mellett.

A terápia tehát a sérült ember intenzívebb teherbírását feltételezi, és valamilyen szintű önálló gyakorlat-végrehajtást, csoporthoz való alkalmazkodni tudást követel.

Három féle óratípust tartanak: - kondicionáló óra (általános és speciális kondicionálás): - közlekedőképesség fejlesztés - klinikai sport.

Egy-egy terapeuta /testnevelő, gyógytestnevelő, szomatopedagógus, konduktor, gyógytornász, gépkocsi oktató/ a saját csoportjáért felel, de besegít egy másik csoportvezető óráján is, a gördülékeny gyakorlatvégzés, a hatékonyabb munka és a baleset-megelőzés érdekében. Adott esetben egymás helyettesítése is zökkenőmentesen megoldható.

Az Intézet profiljából adódóan résztvesznek oktatási és tudományos feladatokban is a napi rutinmunka mellett: egyetemisták, főiskolások oktatása, alapképzések, orvos továbbképzések, (Orvostanhallgatók, Gyógytornászok, Humánkineziológusok, Rehabilitációs Környezetépítő Szakmérnökök, Rehabilitációs alap és szakképzések) - tudományos fórumokon való részvétel

Heti rendszerességgel részleg összejövetelen megbeszélik az előző héten történteket és a következő hét feladatait. A terapeuták a csoportjuknak megfelelő osztályos team megbeszélésen is részt vesznek, így biztosított a folyamatos kapcsolattartás és az egymásra épülő munka, a sérült emberek érdekében. 

    Az Intézet dolgozói számára munkaidő után hetente kétszer egészségmegőrző órát tartanak a részleg terapeutái.

 

Ambuláns kondicionáló torna:
Szakorvosi beutalóval
Csak előzetes bejelentkezés alapján
Kedd- Csütörtök 15.30-17.00

 

    

<

>